Електронний каталог

7
Н34          Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.

   Публікуються статті, що висвітлюютьпроблеми в галузі музичного і театрального мистецтва, також розглядаються дослідження присвячені візуальним мистецтвам: образотворчому, декоративно-ужитковому, дизайну та архітектурі.


УДК 7(062.552)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст]. – Тернопіль : ТДПУ.

Складові частини документа:


Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Загальний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'