Електронний каталог

91
Н34          Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія [Текст] = Scientific Notes Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series Geography. № 2 (випуск 47) / редкол.: В. Андрейчук, В. Я. Брич, Л. Б. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2019. – 203 с.

   Вміщено статті з історії та методології географії, фізичної географії, економічної та соціальної географії, рекреаційної географії і туризму, конструктивної географії та геоекології, раціонального природокористування і охорони природи.


УДК 91(062.552)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія [Текст]. – Тернопіль : ТДПУ.

Складові частини документа:


Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Загальний ч/з 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 9

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'