Електронний каталог

          Кліш, А.
    [Рецензія] [Текст] / А. Кліш
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2019. – Вип. 2. – С. 198–199. – Рец. на кн.: Зуляк І., Зуляк М. Антін Крушельницький: життя та діяльність (1878-1937 рр.). – Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2019. – 302 с.


УДК 329(477)(092)"1878/1937"

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія [Текст]. Вип. 2 / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: І. Дацків, А. Киданюк[та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 208 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'