Електронний каталог

          Нєйчева, Л.
    Болгарське музичне мистецтво як синтез традицій інонаціональних культурних внесків [Текст] / Л. Нєйчева
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 5–11. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті простежено вплив на формування болгарської музики здобутків праболгарської, фракійської, давньогрецької та візантійської культур. Проаналізовано концепції походження болгар, вплив на культуру країни праболгарського етносу. Акцентовано увагу на орфічний культ Давньої Фракії, збережений у Болгарії. Виявлено особливості болгарської "нерегулярної ритміки", в основі якої лежить грецька метрика. Приділено увагу спадкоємним рисам між Болгарією та Візантією, особливо в галузі церковно-християнської культури.


УДК 78.03(497.2)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'