Електронний каталог

          Грушко, В.
    Занепад традиційних цінностей в епоху постмодерну [Текст] / В. Грушко
    // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. / редкол.: Д. В. Вакуленко, Н. Л. Морська, Г. А. Поперечна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 37–38.


УДК 17.022.1

            


Є складовою частиною документа Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід [Текст] : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. / редкол.: Д. В. Вакуленко, Н. Л. Морська, Г. А. Поперечна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 163 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'