Електронний каталог

          Кольц, І.
    Домра та її роль в контексті вітчизняної культури ХХ століття [Текст] / І. Кольц
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 18–24. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті розглянуто історичні аспекти побутування домри в контексті культури XX століття. Визначено основні етапи, пов'язані з формуванням музичної культури, – зародження професійної освіти, становлення оркестрового виконавства. Наголошено на трансформації ролі народних інструментів у музичній культурі наприкінці століття. Підкреслено значення розвитку камерного домрового виконавства та розширення репертуару, призначеного для даного інструменту.


УДК 780.614.1:781.7(477)"19"

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'