Електронний каталог

          Манелюк, О.
    Хорова капела "Бескид" (м. Івано-Франківськ) – популяризатор лемківської пісні [Текст] / О. Манелюк
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 24–33. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті розглянуто значущість лемківського фольклору для колективу, який очолює заслужений діяч мистецтв України Петро Чоловський; осмислено місце лемківського фольклору в українському музичному та етнокультурному просторі. Охарактеризовано творчу постать П. Чоловського як аранжувальника лемківських пісень та його творчий доробок.


УДК 78.087.68(477.86)(=161.2'282.2Лем)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'