Електронний каталог

          Круліковська, Т.
    Жанр обробки української пісні у творчості українсько-польських композиторів Поділля ХІХ століття (на прикладі творчості Антона Коціпінського, Віктора Зентарського і Владислава Заремби) [Текст] / Т. Круліковська
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 33–42. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті досліджено жанр обробки української народної пісні у творчості українських композиторів польського походження XIX ст. – Антона Коціпінського, Віктора Зентарського і Владислава Заремби. Простежено значення української пісні як важливого першоджерела у формуванні творчої спадщини композиторів Поділля, охарактеризовано основні особливості фортепіанного письма на прикладі обробок українських пісень.


УДК 784.4(477):78.071.1(477-89Под)"18"

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'