Електронний каталог

          Смоляк, О.
    Ритмічна форма вірша і мелодії 5+5 у щедрівках Західного Поділля [Текст] / О. Смоляк, О. Довгань
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 42–50. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті проаналізовано ритмічну форму вірша і мелодії 5+5, що властива щедрівкам Західного Поділля та є своєрідним їхнім модусом мислення. Доведено, що така ритмічна форма найчастіше вживана у піснях цього жанру в досліджуваному етнографічному районі й має найширшу шкалу структурного та синтаксичного творення. З'ясовано, що типовою на синтаксичному рівні є однорядкова строфа 5+5 з однорядковим приспівом, який має дев'ять модифікацій, починаючи від трискладника й закінчуючи шістнадцятискладником. Визначено й структурні параметри строфи десятискладника 5+5 і простежено еволюцію її становлення на рівні музичного синтаксису. Розглянуто напливові нашарування, що відбулися в щедрівковому жанрі під впливом християнізації пісень цього жанру. Проаналізовано сапфічну строфу, притаманну найпоширенішій на згаданому терені щедрівці "В панськім городі росла лілія", й констатовано, що вона сформувалася під впливом середньовічної латинської версифікації і таким чином адаптувалася в обрядові народнопісенні жанри.


УДК 801.65:784.4(477-89Под)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'