Електронний каталог

          Татарнікова, А.
    Твір "Король Рогер" Кароля Шимановського у поданні ідеї прославлення віри [Текст] / А. Татарнікова
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 59–65. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті висвітлено позиції актуальної для сучасного творчого буття сторони музично-сценічної концепції твору "Король Рогер" К. Шимановського, в якій охарактеризовано ознаки ідеї прославлення Віри, показові для провізантійських установок творчості сучасності. Зосереджена увага на культурному феномені уславлення, виявлені духовні й жанрово-інтонаційні особливості трактування прославлювальної семантики, що визначають ориґінальність жанрово-композиційного рішення в згаданому творі К. Шимановського.


УДК 78.071'06(438)(092)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'