Електронний каталог

          Марач, О.
    Хорові прелюди-пісні Пилипа Козицького як музично-історичний та художній матеріал [Текст] / О. Марач, В. Мойсіюк
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 65–72. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті проаналізовано риси хорового письма П. Козицького в циклі "Вісім прелюдів-пісень". Написані у традиціях М. Леонтовича, твори П. Козицького показують нові ґрані трактування акапельного звучання як індивідуально трактованого "хорового інструменталізму". Проаналізовані твори демонструють дві з головних образно-семантичних сфер хорового жанру в українській музиці фольклористичного напрямку. Перша сфера - це трагедійність у баладі "Ой у полі, полі світлиця стояла…", де досягають високого рівня поетичний символізм та поліфонічність музичного розвитку, як у "Прялі" М. Леонтовича та ін. Друга сфера - дитяча колядка, що у музичному плані має коріння в прадавніх фольклорних зразках і перегукується з "Дудариком" і "Щедриком" М. Леонтовича.


УДК 784.1(477)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'