Електронний каталог

          Спольська, О.
    Фортеп'янне мистецтво Тернопільщини другої половини ХІХ століття: історико-музикознавчий аспект [Текст] / О. Спольська
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 86–93. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті висвітлено передумови, що сприяли становленню та розвиткові фортеп'янного мистецтва Тернопільщини другої половини ХІХ століття з урахуванням історико-культурних процесів, які відбувалися в цей період у досліджуваному краї. Проаналізовано творчу діяльність Владислава Вшелячинського, як одного із зачинателів фортеп'янного руху на Тернопільщині та вихід його концертної та педагогічної діяльності на професійний рівень. Звернено увагу на фортеп'янний доробок продовжувачів Владислава Вшелячинського - Дениса Леонтовича та Дениса Січинського й проаналізовано їхні роль і місце в професіоналізації виконавського рівня та написаних ними фортеп'янних творів.


УДК 780.616.432(477.84)"18"

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'