Електронний каталог

          Крипчук, М.
    Аспекти психотехніки в театрі й на естраді (компаративний аналіз) [Текст] / М. Крипчук
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 104–111. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті досліджено специфіку основних елементів психотехніки в театрі та естрадному мистецтві. Уточнено і конкретизовано природу психотехніки артиста естради. Визначено специфічні особливості та відмінності способу існування драматичного актора й артиста естради. Охарактеризовано специфіку естрадного виконавства у номері, де використано лаконічний арсенал засобів акторської виразності.


УДК 792.028.3:[792.2+792.73]

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'