Електронний каталог

          Вергунова, Н.
    До питання про виникнення промислового дизайну на пострадянському просторі. Вплив конструктивізму [Текст] / Н. Вергунова
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 126–131. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті досліджено питання про вплив конструктивізму на формування промислового дизайну на пострадянському просторі. Розглянуто особливості становлення і розвитку цього процесу з позицій термінологічного обґрунтування. Охарактеризовано смислове наповнення поняття "конструктивізм" з погляду деяких теоретиків того часу, а також їх спроби пошуку синтезу між мистецтвом, працею і виробленою продукцією, у процесі якого формувалося "виробниче мистецтво", що можна вважати своєрідним протодизайном ХХI століття.


УДК 7.05:7.038.11

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'