Електронний каталог

          Дацюк, Н.
    Традиція та модернізм у сакральному мистецтві Ігоря Зілінка [Текст] / Н. Дацюк
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 140–148. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті досліджено основні напрямки сучасного українського сакрального мистецтва у творчості художника І. І. Зілінка, його внесок у розвиток іконографічної традиції храмів Тернопільщини. Висвітлено основні напрямки стилістичної спрямованості у формуванні сучасного сакрального мистецтва, еволюцію розписів від реалістичних тенденцій українського церковного малярства XVII століття до експериментів із стилізацією іконописних фігур у пошуках більшої духовності обличчя, запровадження власної модерної іконографії, базованої на традиціях українського мистецтва, без порушення усталених канонів.


УДК 7.04(477)(092)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'