Електронний каталог

          Мендерецька, Н.
    Скло Кам'янеччини: джерельна база та перспективи дослідження [Текст] / Н. Мендерецька
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 157–162. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті розглянуто джерельну базу та перспективи дослідження розвитку художнього скла на теренах Кам'янеччини. Охарактеризовано працю Володимира Гаґенмейстера "Гутне шкло Поділля" 1931 року видання - як джерела сучасних мистецтвознавчих пошуків у дослідженні художнього скла Кам'янеччини і наукової бази для перспектив його новітнього вивчення. Системно проаналізовано працю, що дало змогу провести порівняльний аналіз першої збірки та опис художнього скла Кам'янеччини із сучасними колекціями з фондів.


УДК 748(477.43-21):001.8

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'