Електронний каталог

          Білик, Н.
    Збереження творчої спадщини Іоанна Георгія Пінзеля [Текст] / Н. Білик, А. Угрин
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 163–169. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті досліджено стан збереження творчої спадщини Іоанна Георгія Пінзеля в музеях Тернополя. Здійснено комплексний аналіз творів скульптора у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї та Тернопільському обласному художньому музеї. Висвітлено культурні проекти щодо репрезентації доробку митця.


УДК 7.071.1:069(477.84)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'