Електронний каталог

          Козінчук, В.
    Трансформація іконографічного канону на прикладі українських маріологічних ікон типу "Одигітрія" XVIII–ХІХ століть [Текст] / В. Козінчук
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – 2019. – № 2 (вип. 41). – С. 195–202. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті досліджено еволюцію канонічних принципів іконографічного канону. Автор орієнтувався на богородичні зразки українського національного церковного мистецтва XVIIІ–XІХ століть. Охарактеризовано основні іконографічні елементи маріологічної іконографії типу "одигітрія/дороговказниця". Окреслено загальноприйняті у церквах візантійської традиції живописні тенденції, дотримання яких регламентовано мистецькою, богословською і літургійною практикою та окреслено межами канону. Висвітлено іконографічні образи Богородиці-Одигітрії в українській іконографічній церковній традиції у типологічному зв'язку з класичними, канонізованими офіційною церквою, зразками цього відомого сакрального сюжету. Одигітрія в українському культовому мистецтві – найпоширеніший, враховуючи ХХІ століття, іконографічний тип.


УДК 7.04(477)"17/18"

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство [Текст] = The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies. № 2 (вип. 41) / голов. ред. О. Смоляк ; редкол.: І. Тютюнник, М. Маркович, Б. Водяний [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 212 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'