Електронний каталог

          Каплун, І. Г.
    Ретроспективний аналіз та перспективи трансформації навчальної польової практики в заповідних об'єктах студентів-еколопв ТНПУ ім. В. Гнатюка [Текст] / І. Г. Каплун, І. Ю. Чеболда
    // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. / редкол.: Л. П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 21–25. – Бібліогр. наприкінці ст.


УДК 378.091.33-27.22:33-052:502/504(477.84)ТНПУ

            


Є складовою частиною документа Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки [Текст] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. / редкол.: Л. П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2019. – 208 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'