Електронний каталог

          Кузишин, А.
    Суспільно-географічний аналіз електорального поля Західноукраїнського регіону [Текст] / А. Кузишин
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 2 (випуск 47). – С. 59–66. – Бібліогр. наприкінці ст.

    На основі опрацювання вітчизняних та закордонних джерел, здійснено дослідження особливостей формування електорального поля. Проведено аналіз існуючих підходів дослідження згаданої проблематики. У проведеному дослідженні врахована електоральна прихильність до всіх основних політичних партій. Нами використовувався поділ партій в п’яти групах, що змодельовано на основі політичних, соціальних та економічних складових. Цілісний суспільно-географічний аналіз виборчих практик дозволить робити прогнози щодо суспільно-політичного розвитку українського суспільства та з’ясувати і запропонувати шляхи подолання електорального розмежування в Україні. Висновки були зроблені відносно територіальної прихильності електорату, його виборчої активності та передумов ставлення до певних політичних ідеологій. На територіальному рівні була проведена аналітична оцінка результатів виборів. Групування адміністративних одиниць було здійснено відповідно до рівня формування виборчої культури, що орієнтується на певний ідеологічний напрямок. Наші дослідження дозволяють відзначити тенденцію поступового вирівнювання виборчої активності і поступової узгодженості регіональної оцінки характеру виборчого процесу, який передбачає формування спільної проблемної області електоральної культури. На основі проведених досліджень, вищу сформованість електоральної культури демонструють області галицького регіону (Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська); в східно-подільських областях та областях поліетнічного характеру (Закарпатська, Чернівецька) електоральна культура виступає індикатором процесу соціальної згуртованості навколо певного кола поглядів та ідей, що орієнтуються на проєвропейські та проукраїнські погляди.


УДК 911.3:32(477.8)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія [Текст] = Scientific Notes Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series Geography. № 2 (випуск 47) / редкол.: В. Андрейчук, В. Я. Брич, Л. Б. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2019. – 203 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'