Електронний каталог

          Рудакевич, І.
    Геопросторові тенденції розвитку трамвайного транспорту в Україні [Текст] / І. Рудакевич, А. Сочувка
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 2 (випуск 47). – С. 75–83. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті охарактеризовані сучасні територіальні тенденції розвитку трамвайного транспорту в Україні. На початок 2019 року в Україні трамвайний транспорт функціонує в 17 містах, по 1,9 тис. км лінії курсують більше 2 тис. вагонів. На сьогодні головними проблемами розвитку трамвайних систем є застарілість інфраструктури і рухомого складу, постійне недофінансування галузі, політична та військова нестабільність. Майбутній розвиток трамвайного транспорту в Україні залежить від доступу до фондів і засобів з країн ЄС, а також до недорогих і довгострокових інвестиційних ресурсів.


УДК 911.3:629.43(477)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія [Текст] = Scientific Notes Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series Geography. № 2 (випуск 47) / редкол.: В. Андрейчук, В. Я. Брич, Л. Б. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2019. – 203 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'