Електронний каталог

          Мариняк, Я.
    Соціально-економічний аналіз туристичних підприємств західного регіону України [Текст] / Я. Мариняк, Н. Стецько
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 2 (випуск 47). – С. 84–89. – Бібліогр. наприкінці ст.

    У статті висвітлено питання формування Західноукраїнського району як одного з складових соціально-економічного районування та регіональної політики держави. На каркас цього територіального утворення накладено діяльність основних суб’єктів туристичного бізнесу, їх створення, функціонування, динамічні процеси соціально-економічних показників. Розглянуто питання класифікації організаційно-правових форм туристичних підприємств. З’ясовано неузгодженість між основними правовими трактуваннями форм підприємств у Цивільному та Господарському кодексах України. Визначено основні види підприємств туристичної індустрії в Україні. Виділено основні ознаки класифікації туристичних підприємств. Розкрито, що у структурі туристичного сектору економіки переважають малі туристичні підприємства. Проведено діагностику основних статистичних показників діяльності суб’єктів туристичної діяльності, що надавали послуги у Західноукраїнському регіоні. Ретроспективно встановлені основні питання діяльності туристичних підприємств упродовж 90-х рр. ХХ ст. до сьогодення. Досліджено за допомогою статистичних методів основні показники діяльності суб’єктів туризму.


УДК 338.486.2(477.8)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія [Текст] = Scientific Notes Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series Geography. № 2 (випуск 47) / редкол.: В. Андрейчук, В. Я. Брич, Л. Б. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2019. – 203 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'