Електронний каталог

          Мариняк, Я.
    Нестор української географічної науки [Текст] / Я. Мариняк
    // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 2 (випуск 47). – С. 195–196. – Рец. на кн.: Штойко П. Григорій Величко 1863–1932. Життєво-бібліографічний нарис / Павло Штойко. – Львів : НТШ, 2018. – 320 с.


УДК 91(477)(092)

            


Є складовою частиною документа Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія [Текст] = Scientific Notes Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series Geography. № 2 (випуск 47) / редкол.: В. Андрейчук, В. Я. Брич, Л. Б. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2019. – 203 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'