Електронний каталог

М34          Матеріали до вивчення історії української літератури [Текст] : посібник для філолог. фак. ун-тів і пед. ін-тів : в 5 т. Т. 5 : Радянська література. Кн. 2 / упоряд. : А. О. Іщук, П. М. Сіренко, П. П. Кононенко. – Київ : Рад. школа, 1966. – 512 с. – 1,47.

   В книзі вміщено матеріали про творчість видатних письменників: Довженка, Скляренка, Тудора, Гаврилюка, Козланюка, Первомайского, Трублаїні, Малишка, Стельмаха, Гончара, Олійника, Воронька, Збанацького, Тютюнника, Павличка.


УДК 821.161.2.09(091)(075.8)
ББК 83.3(4Укр)я73+83.3(4Укр)6

            


Є складовою частиною документа Матеріали до вивчення історії української літератури [Текст] : посібник для філолог. фак. ун-тів і пед. ін-тів : В 5 т. / упоряд. : О. І. Білецький, Ф. Я. Шолом.


Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Аб./наук. 5 5
К/С філологічної літ. 1 1
Ч/з філологічної літ. 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'